Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) naručitelj Azelija eko d.o.o. Ozalj, Kolodvorska 29,
ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:


- AUTOMEHANIKA BUĆAN, Žakanje, Pravutina 6
- BD LAMPION d.o.o. Karlovac, Struga 1
- ODVJETNIČKI URED DUNJE DUDUKOVIĆ ŠEGAVIĆ, Ozalj, Zrinskih i Frankopana 15
- BRUNIRANJE METALA ,Ozalj, Podgraj 10/f
- GREEN LIFE B & G d.o.o. Ozalj, Zajačko selo 30