• Reciklažno dvorište 3
  • Azelija eko d.o.o. - zgrada
  • Kamion
  • Reciklažno dvorište 1

Sukob interesa

Temeljem članka 76. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) naručitelj Azelija eko d.o.o. Ozalj, Ul. akademika M. Heraka 11, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

- AUTOPRIJEVOZ i GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA, vl. Mario Cigić, Ozalj, Jaškovo 50e

Free Joomla! templates by AgeThemes