• Reciklažno dvorište 3
  • Kamion
  • Reciklažno dvorište 1
  • Azelija eko d.o.o. - zgrada

Azelija eko d.o.o. otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika za dimnjačarske usluge koje se provodi u razdoblju od 30 dana.
Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću.

Preuzmi: Obrazloženje Cjenika dimnjačarskih usluga

Preuzmi: Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Preuzmi: Prijedlog Cjenika dimnjačarskih usluga

Stranica 1 od 3

Free Joomla! templates by AgeThemes