• Kamion
  • Azelija eko d.o.o. - zgrada
  • Reciklažno dvorište 1
  • Reciklažno dvorište 3

O nama

Društvo Azelija eko d.o.o., Ul. akademika M. Heraka 11, Ozalj upisano je 21.02.2014. g. u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – stalna služba u Karlovcu, pod matičnim brojem 080896474 (OIB 48386413757), a osnovano je prijenosom više dijelova imovine društva Komunalno Ozalj d.o.o. iz Ozlja, Kolodvorska 29 (OIB: 05352816199).

Glavna djelatnost poslovanja Društva je sakupljanje neopasnog otpada.

Evidencijske djelatnosti: pogrebnička djelatnost i obavljanje dimnjačarskih poslova.

Predmet poslovanja:
Održavanje čistoće
Odlaganje komunalnog otpada
Održavanje javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
Čišćenje snijega i leda s prometnica i javnih površina, uključujući i posipavanje sa soli i pijeskom
Tržnice na malo
Upravljanje grobljima
Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
Javna rasvjeta
Skupljanje otpada za potrebe drugih
Prijevoz otpada za potrebe drugih
Posredovanje u organiziranju oporabe i /ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
Skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
Uvoz otpada
Izvoz otpada
Stručni poslovi prostornog uređenja
Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
Nadzor nad gradnjom
Poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
Kupnja i prodaja robe
Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
Čišćenje svih vrsta objekata
Poslovi upravljanja nekretninom i održavanja nekretnina
Poljoprivredna djelatnost
Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
Računovodstveni poslovi
Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje s rukovateljem

Osnivači društva: Grad Ozalj (OIB: 45123683624) I Općina Žakanje (OIB: 22280655264)
Osnivački akt: Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
Osoba ovlaštena za zastupanje: Miroslav Cigić, dipl. oec., zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

 

Free Joomla! templates by AgeThemes