• Reciklažno dvorište 3
  • Reciklažno dvorište 1
  • Kamion
  • Azelija eko d.o.o. - zgrada

POPIS ČLANOVA SKUPŠTINE I NADZORNOG ODBORA PODUZEĆA AZELIJA EKO d.o.o.

ČLANOVI SKUPŠTINE:

1. Lidija Bošnjak, Zorkovac 2G
2. Ivan Podvorac, Podgraj 10 f, Ozalj
3. Robert Diković, Kurilovac 8, Ozalj
4. Irena Hribljan, Jurovski Brod 6, Žakanje
5. Kristijan Laić, Jurovo 21, Žakanje


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

1. Stjepan Mihalić, Ozalj, Kupska 7
2. Alen Pečaver, Ozalj, Vrhovac 25
3. Alen Vladić, Ozalj, Gornje Pokupje 19
4. Robert Volarić, Lemić Brdo 14, Karlovac
5. Damir Babić, Žakanje 3, 47276 Žakanje

 

Free Joomla! templates by AgeThemes